انتصاب در برق اهواز
طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت، آقایان سعید رسولی کیا به عنوان سرپرست دفتر نظارت برخدمات مشترکین، محسن سلطانی به عنوان سرپرست دفترهیئت مدیره و مدیرعامل و کامران مکوندی به عنوان معاون فروش و خدمات مشترکین منطقه پنج منصوب گردیدند
1400/10/29
شبکه روشنائی معابر6روستا در اهوازبهینه سازی شد
در راستای مدیریت مصرف انرژی و ارائه خدمات مطلوب به مردم و افزایش امنیت عمومی شبکه روشنائی 6روستا در اهواز بهینه سازی شد.
1400/10/28
امکان گزارش مراکزغیرمجاز استخراج رمزارز از طریق
امکان اعلام و گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از طریق اپلیکیشن "برق من" امکان پذیر شد.
1400/10/27
الگوی مصرف برق را به خاطر بسپاریم
راهکارهایی برای مدیریت مصرف برق و کاهش هزینه ها
1400/10/26